วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ส.ค.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ "ค่ายวิชาการ Little Police Cadet Camp สานฝันสู่เส้นทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ "
 
     
วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม จัดโครงการ "ค่ายวิชาการ Little Police Cadet Camp สานฝันสู่เส้นทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ " ให้แก่เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเกี่ยวกับสายงานตำรวจและกระบวนยุติธรรม จำนวน 65 คน โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มาบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางนิติเวช เส้นทางยุติธรรม" และการพิสูจน์หลักฐานในคดีสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการแนะแนวเส้นทางการเข้าสู่อาชีพตำรวจ และการทำงานในกระบวนการยุติธรรม จากข้าราชการตำรวจ ร.ต.ท.ศิลา ทวีพัฒนะพงศ์(นรต.รุ่น69) และ การเล่าประสบการณ์ในรั้วโรงเรียน รวมถึงเทคนิคการเตรียมตัวสอบแข่งขัน จาก นตท.กิตติทัช สุวรรณสุโข (นตท.รุ่น59) การแนะแนวแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจจาก ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมภาคสนามการใช้อาวุธปืนสากลจากครูฝึกมืออาชีพ อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเตรียมทหารเหล่าตำรวจมาร่วมจัดกิจกรรมและดูแลเยาวชนตลอดทั้งโครงการ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก