วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี (รวม)
 
     

เปิดรับสมัครแล้ว.... ภาคปกติ
การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคปกติ โครงการรับตรงวิธีพิเศษ
(สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail)

laughแผนการเรียนหลักสูตร
http://umdc.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=8&mid=421

heartระเบียบการรับสมัคร
https://admission.tsu.ac.th/entrance/applicant/project.jsp…