วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.61 ถึงวันที่ 19 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขั้นตอนการติดต่อรับใบปริญญาบัตร
 
     
ขั้นตอนติิดต่อรับใบปริญญาบัตร
1.ติดต่อรับด้วยตันเอง พร้อมเเสดงบัตรประชาชน ที่งานทะเบียน วิทยาเขตสงขลา
2.กรณี อยู่กรุงเทพฯ สามารถดำเนินการเข้ามาติดต่อ สำนักงานกรุงเทพ เเล้วเขียนใบมอบฉันทะ เเละ เมื่่อเอกสารเรียบร้อยตามขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3.สามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่
ติดต่อ ศูนย์ประสานงาน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-248-7553 เเละสำนักงานสงขลา โทรศัพท์ 074-317689
โหลดใบมอบฉันทะ