วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.ค.61 ถึงวันที่ 22 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ น้องพี่ TSU-MDC ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ TSU-MDC ณ.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน-และศิษย์เก่าของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ