วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant)
 
     


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย
 1. ที่พักตลอดหลักสูตร
 2. วัสดุ เครื่องมือต่างๆ 
 3. เอกสารประกอบการอบรม
 4. ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 5. เสื้อมหาวิทยาลัย
 6. ทำเนียบการสอบใบประกาศวิชาชีพ

ระยะเวลาหลักสูตรอบรม 4 เดือน (วันจันทร์ - วันศุกร์) วันละ 8 ชั่วโมง
 - อบรมภาคทฤษฎี 1 เดือนครึ่ง
 - อบรมภาคปฏิบัติและฝึกงาน 2 เดือนครึ่ง 

1.กรุงเทพ สถานที่อบรมโรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น (Richmond Stylish Convention Hotel) 
69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
คลิกเพื่อแสดงแผนที่

2.พัทลุง สถานที่อบรม อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

การสมัคร 2 แบบ

1.แบบฟอร์มใบสมัครอบรมหลักสูตรแม่บ้านโรงแรม

2.แบบฟอร์มสมัคร ONLINE อบรมหลักสูตรแม่บ้านโรงแรม