วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.62 ถึงวันที่ 4 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นสากลสำหรับนิสิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา