วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Myanmar Creative University กับ Thaksin University
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

Myanmar Creative University กับ Thaksin University

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ Myanmar Creative University ประเทศเมียนม่า