วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.63 ถึงวันที่ 7 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานการประชุมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปี 2562
 
     

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562

ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ.2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562