วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานการประชุมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปี 2563
 
     

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563