วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.พ.63 ถึงวันที่ 23 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
 
     

รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครภาคสมทบ เรียนเสาร์ - อาทิตย์ (Block Course) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 เมษายน 2563

ลิ้งค์การสมัคร