วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 พ.ค.63 ถึงวันที่ 7 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะเดินทางจากมหาวิทยาลัย Myanmar Creative University (MCU) ประเทศพม่า
 
     

       เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้การต้อนรับคณะเดินทางจากมหาวิทยาลัย Myanmar Creative University (MCU) ประเทศพม่า จำนวน 5 ท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้การต้อนรับ การมาเยือนในครั้งนี้เพื่อหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Myanmar Creative University (MCU) ซึ่งปัจจุบันได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างเป็นทางการเเล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ Myanmar Creative University, Dagon Township, Yangon, Myanmar โดยมีรายชื่อคณะเข้าเยี่ยมชม 5 ท่าน ดังนี้ 

1. Professor Dr. Saw Htay Myint. (President.)

2. Mr.Yan Naing Soe (Personal Assistant to President.)

3. Ms.Myo Su Aung (Teacher/Officer)

4. Ms.Htet Htet Khine (Teacher/Officer)

5. Mr.isarum sriyingyong (Coordinator for Thailand)

        โดยคณะ Myanmar Creative University (MCU) ได้มาปฎิบัติหน้าที่ เเละเข้ามาศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการเเละเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการประสานงาน จัดเตรียมพร้อมทั้งให้การต้อนรับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

- หอเปรมดนตรี 

- ห้องปฎิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เเละคณะวิศวกรรมศาสตร์

- ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง