วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 พ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2562
 
     

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าพิจารณารางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี 2562 (ระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน