วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.64 ถึงวันที่ 9 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานการประชุมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปี 2564
 
     

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2564