วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แนะนำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
 
     

เเนะนำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 
 

  

 แนะนำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

 แผนการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
        สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
        › วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
        › วิชาเอกการจัดการประการทางสังคม