วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.64 ถึงวันที่ 15 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม “ระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ที่ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การนำเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนถิ่นแบบมืออาชีพ”ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจ
 
     

โครงการอบรม “ระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ที่ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การนำเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนถิ่นแบบมืออาชีพ”ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นรอยัล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์