วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 
     

               โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่  3 - 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ฯ อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์