วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2564 ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา