วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตรเนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา