วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานการประชุมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปี 2565
 
     

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2565