วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล/แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
► ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► แบบฟอร์มคำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
► คู่มือการศึกษา
► ประกาศอัตราการเก็บค่าบำรุงเเละค่าธรรมเนียมการศึกษา
► ชุดเครื่องเเบบนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
► ตารางเรียนนิสิตภาคปกติ
► แบบฟอร์มปริญญาโท
► ตารางเรียนนิสิตภาคสมทบ
►แบบฟอร์มลงทะเบียนศิษย์เก่า
► สถิตินิสิตปัจจุบัน
 
► ชุดกิจกรรมนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง กลับหน้าหลัก