วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล/แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
► ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► แบบฟอร์มคำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
► ชุดพิธีการนิสิตชายและหญิง
► เครื่องแบบนิสิตชาย
► เครื่องแบบนิสิตหญิง
► เครื่องแบบนิสิตมุสลมหญิง
► ชุดพละนิสิตชายและหญิง
► ชุดพละนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
► ชุดพละนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
► ชุดกิจกรรมนิสิตชายและหญิง
► ชุดกิจกรรมนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
► คู่มือการศึกษา
► ประกาศอัตราการเก็บค่าบำรุงเเละค่าธรรมเนียมการศึกษา
► แบบฟอร์มปริญญาโท
► ตารางเรียนนิสิตภาคปกติ
► ตารางเรียนนิสิตภาคสมทบ
►แบบฟอร์มลงทะเบียนศิษย์เก่า
►อัตราการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
► สถิตินิสิตปัจจุบัน
 
► ชุดกิจกรรมนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง กลับหน้าหลัก