วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย | ENG
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
ติดต่อ/แผนที่วิทยาลัย
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ
 
ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ กลับหน้าหลัก


  • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ
อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร 022487553
โทรสาร 022487553 ต่อ 222