วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อ/แผนที่วิทยาลัย
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ
Q&A
 
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ กลับหน้าหลัก

 

  • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ

อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร 022487553
โทรสาร 022487553 ต่อ 222