วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
Contact/Q&A
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ
Q&A
facebook TSU-MDC
 
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ

อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร 022487553
โทรสาร 022487553 ต่อ 222