วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►Q&A/ติดต่อ/แผนที่วิทยาลัยฯ
► Q&A
► ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ
► วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
► ตารางติดต่ออาจารย์
► สาระน่ารู้ต่อผู้รับบริการ
 
► วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ม.4 ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
อาคาร 4 ชั้น 3
โทรศัพท์ 074-317689