วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
คณาจารย์
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
บุคลากร
 
บุคลากร กลับหน้าหลัก

 

บุคลากรประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ


     อาจารย์วิทยา  ขาวขจร
     หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


     โทรศัพท์ : 074317689  
                  : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


     Email : witjorn2509@hotmail.com


    นางปิยานุช  จุฑาทิพรัตน์
    นักวิชาการ

    โทรศัพท์ : 074317689  
                 : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


    Email : piyanut_aa@hotmail.com    นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
    นักวิชาการ

    โทรศัพท์ : 074317689  
                 : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


    Email : ple_pitsinee@hotmail.com


    นางสาวนุชรินทร์  เที่ยงธรรม
    นักวิชาการ

    โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580


    Email : goongnang.nootcharin@gmail.com
บุคลากรประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ศูนย์ประสานงานและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ


     นายกฤชณัท  พรหมเสนะ
     นักวิชาการ

    โทรศัพท์ : 02-248-7553  
    โทรสาร   : 
02-248-7553  
    Email : wee207@hotmail.com


     นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
     นักวิชาการ

    โทรศัพท์ : 02-248-7553  
    โทรสาร   : 
02-248-7553  

     Email : thitipong_a@hotmail.com    นายรุ่งสุริยา  เผ่าศรีเผือก
    เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

    โทรศัพท์ : 02-248-7553  
    โทรสาร   : 
02-248-7553  

    Email : week3@hotmail.com