TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

จบแล้วสามารถเป็นตำรวจได้เลยมั้ยหรือสามารถไปสอบตำรวจได้มั้ย

การสอบตำรวจ สามารถใช้วุฒิ ม.6 ได้เลย แต่หลักสูตรเน้นความเฉพาะทาง ดังนั้น เมื่อนิสิตเข้ามาเรียนแล้ว จะมีการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบคู่กับการเรียนรายวิชาทั่วไปด้วย หากนิสิตสามารถสอบได้ ตั้งแต่ขณะเรียนอยู่ ก็สามารถบรรจุได้เลย และเมื่อฝึกเสร็จมีความพร้อมก็สามารถกลับมาเรียนในภาคเสาร์-อาทิตย์ได้ โดยไม่ต้องลาออกลงเรียนใหม่ค่ะ
แต่หากไม่สามารถสอบได้ ระหว่างเรียน เมื่อเรียนครบตลอดหลักสูตร ก็จะได้วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีรายวิชาสำหรับสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ทั้งสายปราบปรามและอำนวนการ หรือสอบสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งทางกระบวนการยุติธรรม และทางสายงานปกครองค่ะ

แสดงความคิดเห็น