วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม

การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม (หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภาฯ ม.ทักษิณ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เเละได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565

   
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การจัดการบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Management (Modern Management)
รายละเอียดหลักสูตร  รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/05/2564 16:05 )
แผนการศึกษา
 แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/05/2564 16:07 )

 


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล