แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มลงทะเบียนศิษย์เก่า

คำร้องขอลา

  • คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ   Word.    Pdf.

คำร้องอื่นๆ

  • คำร้องขอเปิดรายวิชา  Word.    Pdf.
  • ขออนุญาตสอบย้อนหลัง   Word.    Pdf.
  • ขออนุญาตเปลี่ยนประเภทนิสิต   Word.    Pdf.
  • แบบคำร้องทั่วไป   Word.    Pdf.
  • ขออนุญาตย้ายกลุ่มเรียน   Word.    Pdf.

หลักฐานประกอบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร

10 เรื่อง ที่เด็ก UM ต้องรู้

เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล