ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ห้อง 128/157
ถนนพญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
*ติดสถานีรถไฟฟ้าพญาไท
โทร : 02-248-7553  โทรสาร : 02-248-7553 
EMAIL : umdc@tsu.ac.th

 


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล