ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครบรอบ 16 ปี UMDC


วันที่ 28 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา นำโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ตัวเเทนสโมสรนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เเละตัวเเทนนิสิต

ร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครบรอบ 16 ปี UMDC โดยได้มีการจัดทำบุญเลี้ยงพระ ณ อาคาร 18 ชั้น3 (อาคาร 50 ปี วศ. มศว มทษ ) มหาวิทยาลัยทักษิณ เเละสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณพระพรหม ปู่เลียบ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณ สโมสรนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตัวเเทนนิสิตชั้นปี ที่ได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ อาหาร เเละด้านอื่นๆ

#Anniversary

#16ปีUMDC

#เด็กUM

#สาขาการบริหารงานตำรวจ

#สาขาการจัดการสมัยใหม่

#วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

#มหาวิทยาลัยทักษิณเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล