วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอแสดงความยินดี อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอแสดงความยินดี อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น บทความวิจัยประเภทบรรยาย การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไทยมุสลิมด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 "การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2565


วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอแสดงความยินดี  อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น บทความวิจัยประเภทบรรยาย การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไทยมุสลิมด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล