ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารอาจารย์ เเละบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา


ข่าวสารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารอาจารย์ เเละบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานภายนอก ตลอดถึงเป็นการเปิดโลก

ทัศน์ในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร และสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับกลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล