ขอเเสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอเเสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์

ได้รับการเเต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากมติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล