เข้าศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจและแนวทางการชันสูตรศพคดีและการจัดทําเอกสารทางคดี

นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (ภาคพิเศษ)

เข้าศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9

และแนวทางการชันสูตรศพคดีและการจัดทําเอกสารทางคดี ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล