ขอแสดงความยินดีกับกลุ่ม Powerpuff Girls

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

นางสาวเกตุวดี ยีบู 

นางสาวฐิญาภรณ์ พรมผล

นางสาวโมน่าเดีย จินุ้ย

นางสาวสุชาดา แสงอรุณ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

โดยมี อาจารย์เสรี บุญรัตน์  อาจารย์อรอนงค์  อำภา และ อาจารย์อิศมนต์  เจียมสวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษาเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล