กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และกำหนดการลงทะเบียน