แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต

ได้รับรางวัลบทความระดับดี

เรื่อง การบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลและการเชื่อมโยงอุทยานธรณีโลก

ในการประชุมวิชาการ เรื่องทรัพยากรข้ามรัฐ:รัฐ การจัดการและผลกระทบ

ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล