Anniversary 17 ปี Anniversary 17 ปี
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา นำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ รองอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ตัวเเทนสโมสรนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เเละตัวเเทนนิสิต
ร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครบรอบ 17 ปี UMDC โดยได้มีการจัดทำบุญเลี้ยงพระ ณ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น3 เเละสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณพระพรหม ปู่เลียบ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณ สโมสรนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตัวเเทนนิสิตชั้นปี ที่ได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ อาหาร เเละด้านอื่นๆเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล