บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

MOU
CMU & UMDC
คณะมนุษยศาสตร์ กับ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมบุคลากรของทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาในด้านการบริหารจัดการ ด้านการประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การประชุมวิชาการ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ เช่น การวิจัย การจัดอบรม การจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา แลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการวิจัย การจัดอบรม การจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งสองหน่วยงานให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง ตําแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผู้บริหาร บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เป็นอย่างดี


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล