บริการให้เช่าห้องประชุม

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องกรุงเทพฯ
เลขที่ 128 อาคารพญาไท พลาซ่า เลขที่ห้อง 128/157 ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

บริการให้เช่าห้องประชุม

ขนาดความจุห้อง ไม่เกิน 13 ที่นั่ง
อัตราค่าธรรมเนียม : เต็มวัน     1,500 บาท
 
                      : ครึ่งวัน      900 บาท

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
    > จอ LED ขนาด 65 นิ้ว 1 จอ ด้านหน้าห้องประชุม
       จอ LED ขนาด 55 นิ้ว 2 จอ ด้านข้างห้องประชุม
    > สายต่อ HDMI ภายในห้อง
    > ระบบเครื่องเสียง                        
    > อินเตอร์เน็ต ความเร็ว 100/100 Mbps, Wifi 2.4G, 5G ความเร็ว 500/500 Mbps
    > สามารถประชุมออนไลน์ได้ ผ่านระบบ ZOOM, WebEx Meeting, Google Meet, Etc.

**หมายเหตุ ผู้ใช้บริการจัดเตรียมอาหารว่างมาเอง



เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล