เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด Event เพื่อนำความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้ในการเรียน เเละพัฒนาต่อในการ project จบของนิสิต โดย Managing Director AJ Event Organizer

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาจารย์วิทยา ขาวขจร ผู้รักษาการเเทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เเละอาจารย์เสรี บุญรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการบัณฑิต ร่วมด้วยนิสิตหลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ ได้ร่วมกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด Event เพื่อนำความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้ในการเรียน เเละพัฒนาต่อในการ project จบของนิสิต
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒฯา ได้รับเกียรติจาก คุณธนกฤต สุทธินันทโชติ Managing Director AJ Uninspired by Current Events Organizer และทีมงาน ที่มาให้ความรู้นิสิตเกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำงานเบื้องหลังการผลิตงาน Event ทุกขั้นตอน จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ของการจัดการด้าน Uninspired by Current Events
ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบพระคุณ คุณธนกฤต สุทธินันทโชติ Managing Director AJ Uninspired by Current Events Organizer และทีมงาน ที่ได้มอบความรู้ เเนวคิด วิธีการทำงาน ให้แก่นิสิตของวิทยาลัยฯ เเละอาจารย์เสรี บุญรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการบัณฑิตร่วมดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล