เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้ การตรวจเก็บวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในงานตำรวจ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙

ศึกษาดูงานเรียนรู้ การตรวจเก็บวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในงานตำรวจ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ได้นำตัวเเทนนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้ การตรวจเก็บวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในงานตำรวจ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.ต.ต.อนุราช จิตศีล ผบก.ศพฐ.๙ ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน เเละได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.บริภัณฑ์ บริรักษ์ นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๙(๑) พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง รุ่งนภา ธัญญรังสี นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๙(๒), พ.ต.อ.วชิรวิชญ์ โจมสติ นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๙ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ.๙
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้นิสิตของวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้เเละเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
-การตรวจเก็บวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในงานตำรวจ
-บทบาทหน้าที่ของ ศพฐ.๙
-ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมงานด้านพิสูจน์หลักฐานและงานด้านวิทยาการตำรวจ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในนาม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบพระคุณ พล.ต.ต.อนุราช จิตศีล ผบก.ศพฐ.๙ เเละทีมวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ มาเเนะนำให้ความรู้ให้เเก่นิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
074–317689, 099 - 3602374
E-MAIL umdc@tsu.ac.th


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล