โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล