ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

ตามที่ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายกฤชณัท พรหมเสนะ สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ เเละครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566   มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ เเละนางปิยานุช  จุฑาทิพรัตน์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล