รางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับ

นายปัณณธร ฤทธิรงค์

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

ได้รับเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด ประเภทบุคคลชาย น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2567 - 5 กุมภาพันธ์ 2567

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล