สายตรงคณบดี


สายตรงคณบดีวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC)

 

สายตรงคณบดีวิทยาลัยฯ เป็นช่องทางที่บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
หรือ ความคิดเห็นถึงฝ่ายบริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาวิทยาลัยฯ


การส่งข้อเสนอแนะ 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน หากไม่ประสงค์ให้วิทยาลัยฯ ติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม


การส่งข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
เพื่อวิทยาลัยฯ จะสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน


ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้

                                                         


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล