แสดงความยินดี อาจารย์ดนวัต สีพุธสุข

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ดนวัต  สีพุธสุข

ผ่านการคัดเลือกโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

โครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน พื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล