ขอแสดงความขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาที่มีผลการเรียนดีเด่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องเกณฑ์รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตร รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

1. นางสาวสิริยา ยอดดำ

2. นายศักดิ์ดายุทธ อินทรเพชร

3. นางสาวสุนารี อินทร์พรหม

4. นายเด่นภูมิ บุตรงาม


ประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล