แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

ได้รับการโหวตคัดเลือก "อาจารย์ในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ. 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล