บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการ และการวิจัย เพื่อกิจการงานตำรวจระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการ และการวิจัย เพื่อกิจการงานตำรวจ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดย พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการ และการวิจัย เพื่อกิจการงานตำรวจ ณ ห้องสามพราน โรงเรียนนายร้อยตำรวจพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาในด้านการบริหารจัดการ ด้านการประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การประชุมวิชาการ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ การจัดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งสองหน่วยงาน เพื่อการพัฒนากิจการที่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล