วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา
ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมชมและรับการแนะแนวศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครู จำนวน 6 ท่าน เเละนักเรียนจำนวน 103 คน ซึ่งจัดการต้อนรับ ณ ห้อง 18501 ชั้น 5 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล