วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 เม.ย.61 ถึงวันที่ 25 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 
     
ยินดีต้อนรับน้องๆ สู้รั้วปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

ขั้นตอนสำหรับ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  กลุ่มที่ 1 เเละกลุ่มที่ 2

กำหนดการรายงานตัว